A importancia do Centro Mixto de Investigación CIGAT Circular no texido empresarial galego

O Centro Mixto de Investigación CIGAT Circular propón un modelo integral para converter os residuos de orixe industrial, urbano, agrícola e rural en recursos de alto valor engadido co obxectivo de contribuír a que Galicia sexa unha rexión neutra en carbono.

Algúns dos socios do proxecto fálannos sobre os beneficios de CIGAT Circular na economía galega, que será capaz de evolucionar cara a un modelo de economía circular que beneficie ao conxunto da sociedade, mellorando o aproveitamento dos recursos e contribuíndo na transición enerxética, a descarbonización e a sustentabilidade da comunidade.
Participantes:
• Mirta Sueiro, Directora Xeral de Sogama.
• Miguel Carmody, Responsable I+D. Dirección técnica de desenvolvemento de negocio en Syspro.
• Enrique Espi, Technical Advisor & Deep Tech en Repsol.
• Virginia Alonso-Villaverde, Técnica de Laboratorio e I+D en Adegas Martín Códax.


Share:

More news

CIGAT Circular: Contribuíndo á descarbonización de Galicia

O Centro Mixto de Investigación CIGAT Circular propón un modelo integral para converter os residuos de orixe industrial, urbano, agrícola... View Article