Entrevista a Miguel Carmody (SYSPRO)

Neste vídeo entrevistamos a Miguel Carmody, responsable I+D Dirección técnica de desenvolvemento de negocio de SYSPRO sobre o papel do Centro Mixto de Investigación CIGAT Circular na optimización do ciclo integral da auga e a importancia de reducir a pegada de carbono.

“CIGAT Circular contribúe, dunha banda, a unha mellor xestión dun recurso escaso como é a auga e, doutra, ofrece novas vías para revalorizar os residuos que agora mesmo son un problema para as empresas”.

Share:

More news

CIGAT Circular: Contribuíndo á descarbonización de Galicia

O Centro Mixto de Investigación CIGAT Circular propón un modelo integral para converter os residuos de orixe industrial, urbano, agrícola... View Article